Διευθυντής

Καλαμπαλίκης Παναγιώτης
Msc Πληροφορικής

Υποδιευθυντές

1. Θωμόπουλος  Παναγιώτης

2. Μανεσιώτης Βασίλης